Nowe Federalne Państwo Chińskie

Jesteśmy Nowi Chińczycy, którzy obalają ZŁĄ Komunistyczną Partię Chin

Odwiedzać Fundacja na rzecz Państwa Prawa

Nasza misja

Ujawniać korupcję, obstrukcje, nielegalność, brutalność, fałszywe więzienia, nadmierne wyroki, nękanie i nieludzkość wszechobecne w politycznych, prawnych, biznesowych i finansowych systemach Chin.

Nasze cele

  • Otrzymuj i ujawniaj informacje o korupcji, brutalności, fałszywym więzieniu, nadmiernych wyrokach, nękaniu i nieludzkości wszechobecnych w politycznym, prawnym, biznesowym i finansowym systemie Chin.
  • Zbadaj i zgłoś wyniki odpowiednim jednostkom rządowym, aby mogły podjąć kroki prawne przeciwko odpowiednim osobom i podać wyniki dochodzenia do wiadomości publicznej.
  • Promuj wolność słowa, prasy, zgromadzeń, swobodnego posiadania własności prywatnej i religii; oraz stworzyć ogólny nadzór publiczny nad działalnością rządu.
  • Ratuj i pomagaj osobom podlegającym prześladowaniom politycznym lub torturom ze strony władz chińskich.
  • Chroń osoby wypowiadające się przeciwko korupcji i nielegalnej działalności w Chinach.
  • Spraw, aby udostępnianie informacji było ciągłe i trwałe.
Polski