Nowe Federalne Państwo Chińskie

Jesteśmy Nowi Chińczycy, którzy obalają ZŁĄ Komunistyczną Partię Chin

Proszę trzymać się z dala od wszelkich obiektów wojskowych

2022.7.26
Projekt wojskowy sił powietrznych KPCh 2709

cp: https://gettr.com/post/p1jhkzy3008
pl: https://gettr.com/post/p1jhqavaa0b

2022.7.18
Wojskowe Siły Powietrzne KPCh Projekt 2707

Streaming (język angielski 中文版)

武汉 光谷 广场 周围 的 导弹


2022.7.17
Ruch demaskatorów ujawnia tajne projekty komunikacji wojskowej KPCh

Aktualności cn:
1. https://gnews.org/post/pve24fec
2. https://gnews.org/post/pve4cd31
https://gnews.org/post/pvi077a6
Aktualności pl: https://gnews.org/post/pvj6b6b5

Przesyłanie strumieniowe cn: https://gettr.com/streaming/p1iqgc01775
Streaming pl: https://gettr.com/post/p1iqk6lcffe

Sklasyfikowany projekt budowy obiektów łączności sił powietrznych PLA – wpływanie i zagrażanie Stanom Zjednoczonym, Japonii, Europie, Tajwanowi oraz innym krajom i regionom

Przegląd
• Przykłady niejawnych projektów budowy infrastruktury łączności sił powietrznych PLA
• Przykłady sklasyfikowanych standardów wojskowych i norm PLA
• Podgląd informacji niejawnych na temat formowania wojsk Sił Powietrznych PLA i rozmieszczenia geograficznego
• Struktura i obowiązki głównego personelu tajnego projektu Sił Powietrznych PLA

Polski